Nhắc lại khái niệm từ đơn, từ phức (nêu ví dụ minh họa). Chỉ ra sự khác nhau giữa từ ghép và từ láy.

  • 1 Đánh giá

2. Tổng kết về từ vựng

a) Từ đơn và từ phức

(1) Nhắc lại khái niệm từ đơn, từ phức (nêu ví dụ minh họa). Chỉ ra sự khác nhau giữa từ ghép và từ láy.

Bài làm:

- Khái niệm:

  • Từ đơn: là từ được cấu tạo bởi chỉ một tiếng.

VD: anh, tôi, nước, đồng, mặn, chua,…

  • Từ phức: là từ được cấu tạo từ hai tiếng trở lên.

VD: quê hương, đồng chí, sách vở, cây cối,…

- Sự khác nhau giữa từ ghép và từ láy:

Từ ghép: giữa các tiếng có quan hệ với nhau về mặt nghĩa.

Từ láy: giữa các tiếng có quan hệ với nhau về mặt âm. Trong đó, một bộ phận của tiếng hoặc toàn bộ tiếng được lặp lại.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1