Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống

  • 3 Đánh giá

4. Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống.

5. Chọn một đoạn văn trong văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu sau (làm vào vở):

Thứ tự đoạn văn trong văn bảnĐiểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn Ý chính của đoạn văn Chức năng của đoạn văn trong văn bản

Bài làm:

4. Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống:

- Thông tin từ văn bản:

  • Trái đất hành tinh duy nhất trong hệ Mặt trời có sự sống.
  • Nước là tài nguyên bao phủ 2/3 bề mặt Trái đất. Nhờ có nước sự sống trên Trái đất được duy trì, phát triển phong phú.
  • Trái đất là nơi cư trụ của muôn loài động vật từ bậc thấp đến bậc cao.
  • Con người trên Trái đất khai thác tài nguyên thiên nhiên một các bừa bãi
  • Trái đất đang từng ngày từng giờ bị tổn thương nghiêm trọng

- Thông điệp từ văn bản: Con người cần có những suy nghĩ nghiêm túc và hành động tích cực để bảo vệ hành tinh xanh. Đó là vấn đề cấp thiết và cấp bách.

5. Chọn một đoạn văn trong văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu sau (làm vào vở):

Thứ tự đoạn văn trong văn bảnĐiểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn Ý chính của đoạn văn Chức năng của đoạn văn trong văn bản
Đoạn 3 (Trái đất - nơi cư ngụ của muôn loài )Điểm mở đầu: Muôn loài tồn tại trên Trái đất; Điểm kết thúc: Tất cả sự sống trên Trái đất đều tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học bí ẩn, lạ lùng)Sự sống trên Trái Đất thật phong phú, muôn màuLàm rõ nét thêm nội dung của văn bản: Trái đất là cái nôi của sự sống đối với muôn loài
  • 260 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 2 kết nối tri thức