Những chi tiết trong phần mở đầu giúp em biết được gì về nhân vật Sọ Dừa?

  • 2 Đánh giá

Trải nghiệm cùng văn bản

Câu 1. Những chi tiết trong phần mở đầu giúp em biết được gì về nhân vật Sọ Dừa?

Câu 2. Theo em, Sọ Dừa tìm đuọc lễ vật hay không?

Bài làm:

Câu 1. Trong phần mở đầu đã giới thiệu về sự ra đời kì lạ của Sọ Dừa: bà mẹ vào rừng hái củi, thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước đã uống và rồi có mang. Bà sinh ra một đứa bé không chân không tay, tròn như quả dừa, cất được tiếng nói xin người mẹ nuôi minh => Những chi tiết ấy đã nói lên sự ra đời kì lạ của Sọ Dừa

Câu 2. Theo em, Sọ Dừa sẽ tìm được lễ vật, bởi những con người hiền lành, lương thiện, chịu nhiều thiệt thòi sẽ thường nhận được sự giúp đỡ, thể hiện ước mơ của nhân dân ta "ở hiền gặp lành".

  • 86 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo