Soạn bài: Vẻ đẹp quê hương

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 3: Vẻ đẹp quê hương ngữ văn 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Yêu cầu cần đạt

 • Yêu vẻ đẹp quê hương.
 • Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát.
 • Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
 • Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ
 • Nêu được bài học về cách nghĩ vò cách ứng xử của cá nhôn do văn bản đã đọc gợi ra
 • Lựa chọn được từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản
 • Bước đầu biết làm bài thơ lục bát
 • Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát
 • Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát

B. Kiến thức ngữ văn

1. Tri thức đọc hiểu

Lục bát là thể thơ có từ lâu đời, mỗi cặp câu lục bát gồm 1 dồng 6 tiếng ( dòng lục) và một dòng 8 tiếng ( dòng bát)

 • Về cách gieo vần: tiếng thứ 6 của dòng lục vẫn với tiếng thứ 6 của dòng bát kế nó, tiếng thứ 8 đông bát vẫn với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo.
 • Về ngất nhịp: thơ lục bát thường được ngắt nhịp chẵn, ví dụ như 2/2/2, 2/4/2, 4/4,....
 • Về thanh điệu: Phối hợp thanh điệu giữa các tiếng trong một cặp câu lục bát được thể hiện như sau:

2. Tri thức tiếng Việt

Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản

 • Khi nói hoặc viết, người nói (viết) thường phải huy động vốn từ ngữ đã được tích luỹ (trong đó có những từ ngữ đồng nghĩa, gần nghĩa) để lựa chọn những tử ngữ phù hợp nhất với việc thể hiện nội dung của văn bản.
 • Cách lựa chọn từ ngữ thích hợp khi nói hoặc viết:
  • Xác định nội dung cần diễn đạt;
  • Huy động các từ ngữ đông nghĩa, gần nghĩa; từ đó lựa chọn những từ ngữ có khả năng diễn đạt chính xác nhất nội dung muốn thể hiện
  • Chú ý khả năng kết hợp hải hoả giữa từ ngữ được lựa chọn với những từ ngữ được sử dụng trước và sau nó trong cùng một câu (đoạn) văn.
 • Tác dụng: Lựa chọn từ ngữ phủ hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản giúp điển đạt chính xác và hiệu quả điều mà người nói (viết) muốn thể hiện.

C. Nội dung

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Việt Nam quê hương ta

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Về bài ca dao Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Thực hành tiếng Việt trang 67

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Làm một bài thơ lục bát

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Ôn tập trang 79

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài 3: Hoa bìm


 • 25 lượt xem