Nội dung chính bài Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

  • Ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên của sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình,gợi cảm cho sự diễn đạt.
  • Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I- Ẩn dụ

  • Ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên của sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình,gợi cảm cho sự diễn đạt.

Ví dụ 1: Phép ẩn dụ: " lửa lựu" chỉ màu hoa lựu nở đỏ như lửa, qua đó thể hiện sức sống mãnh liệt cảnh vật mùa hè

Ví dụ 2: Phép ẩn dụ:" thứ văn nghệ ngòn ngọt", " sự phè phỡn thoả thuê hay cay đắng chất độc của bệnh tật"," tình cảm gầy gò của cá nhân co rúm lại" qua đó thể hiện sự lãng mạn, thoát li hiện thực của văn chương.

II- Hoán dụ

  • Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt.

Ví dụ: Anh ấy là một tay săn bàn có hạng trong đội bóng.

=> Hoán dụ lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể.

Back to top

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021