Nói tiếp để hoàn thành câu dưới tranh

  • 1 Đánh giá

Nghe và nói

1. Nói tiếp để hoàn thành câu dưới tranh:

Nói tiếp để hoàn thành câu dưới tranh

2. Chọn kể 1-2 đoạn của câu truyện theo tranh.

Bài làm:

HS kể truyện theo sách giáo khoa.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021