Project Unit 7: Pollution

  • 1 Đánh giá

Phần Project sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng làm bài thuyết trình liên quan đến chủ đề "pollution" (ô nhiễm). Bài viết sau là gợi ý mang tính tham khảo giải bài tập trong sách giáo khoa, bạn đọc có thể tự đưa ra ý tưởng của riêng mình.

Project – Unit 7: Pollution

What would you do if... (Bạn sẽ làm gì nếu...)

Tưởng tượng rằng nhóm bạn đang tham gia một cuộc thi với câu lạc bộ Xanh trong trường. Bạn được hỏi câu hỏi: Bạn sẽ làm gì để giảm ô nhiễm trong nước nếu bạn làm một Bộ trưởng bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường?

Bạn được yêu cầu tạo ra một tập hợp các hình ảnh thể hiện điều bạn sẽ làm và đưa ra một bài thuyết trình về nó.

Giải:

If I were the Minister of natural Resources and Environment, I would fine the companies which dump industrial waste without procession. Besides, I would fine people who do bad things to environment: drop litter, deforestation, and dump waste into rivers...Moreover, I would build the waste procession system and build many parks everywhere. I would hold many meaningful activities for environment such as: growing trees, taking care of public parks, protect the wildlife and precious plants.

Dịch:

Nếu là bộ trưởng bột tài nguyên thiên nhiên và môi trường, tôi sẽ phạt nặng những công ty thải chất thải ra môi trường mà chưa xử lý. Bên cạnh đó, tôi sẽ phạt những người mà làm những điều gây hại cho môi trường: xả rác, phá rừng, thải chất thải xuống sông...Hơn thế nữa, tôi sẽ xây dựng hệ thống xử lý chất thải và xảy thật nhiều công viên ở khắp mọi nơi. Tôi sẽ tổ chức những hoạt động ý nghĩa về môi trường như: trồng cây, chăm sóc công viền, bảo vệ động vật hoang dã và cây quý hiếm...


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021