Qua câu chuyện này, tác giả đã đề cập đến những nội dung nào về quyền của trẻ em

  • 1 Đánh giá

d) Qua câu chuyện này, tác giả đã đề cập đến những nội dung nào về quyền của trẻ em.

Bài làm:

Qua câu chuyện, tác giả đã đề cập đến những quyền cơ bản của trẻ em.

  • Quyền được cha mẹ yêu thương, chăm sóc, được sống trong một gia đình hạnh phúc.
  • Quyền được đến trường học tập
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN