Hãy phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ ngữ sau

  • 1 Đánh giá

2. Hãy phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ ngữ sau

Từ ngữ chứa yếu tố Hán Việt đồng âmNghĩa của yếu tố Hán Việt
hoa: hoa quả, hương hoa
hoa: hoa mĩ, hoa lệ
phi: phi công, phi đội
phi: phi pháp, phi nghĩa
phi: cung phi, vương phi
tham: tham vọng, tham lam
tham: tham gia, tham chiến
gia: gia chủ, gia súc
gia: gia vị, gia tăng

Bài làm:

Từ ngữ chứa yếu tố Hán Việt đồng âm

Nghĩa của yếu tố Hán Việt

hoa: hoa quả, hương hoa

Hoa có nghĩ là Bông hoa

hoa: hoa mĩ, hoa lệ

Hoa có nghĩa là Đẹp

phi: phi công, phi đội

Phi có nghĩa là bay

phi: phi pháp, phi nghĩa

Phi có nghĩa là không

phi: cung phi, vương phi

Phi có nghĩa là vợ vua

tham: tham vọng, tham lam

Tham có nghĩa là ham muốn

tham: tham gia, tham chiến

Tham có nghĩa là có mặt

gia: gia chủ, gia súc

Gia có nghĩa là nhà

gia: gia vị, gia tăng

Gia có nghĩa là thêm vào

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN