Hãy kể tên một số tác phẩm của Hồ Chí mInh mà em đã được học

  • 1 Đánh giá

A, Hoạt động khởi động

1. Hãy kể tên một số tác phẩm của Hồ Chí mInh mà em đã được học

2. Qua những tác phẩm đó em hãy trình bày hiểu biết của em về Bác Hồ

Bài làm:

1. Một số tác phẩm của Hồ Chí mInh mà em đã được học: Ngắm trăng, không đề ( sách giá khoa tiếng việt 4)

2. Hiểu biết của em về Bác Hồ:

  • Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20, một chiến sĩ cộng sản quốc tế và là một lãnh tụ vĩ đại. Bác còn là người yêu quê hương, đất nước, hết lòng vì đất nước quê hương mà quên đi thân mình. Bác còn gắn bó với thiên nhiên
  • Thơ của thường phóng khoáng , viêt tùy theo tâm trạng của mình , lời thơ giản dị nhưng sâu lắng . Mỗi bài thơ có một ẩn ý nhất đinh
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021