Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào bắt buộc phải có quan hệ từ, trường hợp nào không bắt buộc phải có?

  • 1 Đánh giá

c. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào bắt buộc phải có quan hệ từ, trường hợp nào không bắt buộc phải có?

(1) Khuôn mặt của cô gái

(2) Lòng tin của nhân dân

(3). Cái tủ bằng gỗ mà anh vừa mới mua

(4) Nó đến trường bằng xe đạp

(5) Làm việc nhà

(6) Quyển sách đặt trên bàn

(7) Giỏi về toán

(8) Viết một bài văn về phong cảnh Hồ Tây

Bài làm:

Các trường hợp không bắt buộc phải có quan hệ từ là: (1),(3), (6), (7)

Các trường hợp còn lại là bắt buộc phải có

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN