Sưu tầm một số bài thơ thể hiện tình cảm bà cháu

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm một số bài thơ thể hiện tình cảm bà cháu

Bài làm:

Sưu tầm 1:

Tiếng kèn đưa tiễn não nề

Dòng người nước mắt tái tê trong lòng.

Một đời bà ngoại long đong

Trở về với đất chưa xong nỗi nhà.

(Bà Ngoại)

Sưu tầm 2:

Bà tôi váy đụp áo thâm

Nón mê bà đội quanh năm ngoài đồng

Như con cò trắng ven sông

Hai vai gánh nặng lo chồng nuôi con

(Bà tối)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN