Hãy đặt câu với mỗi từ bác có các nghĩa sau đây:

  • 1 Đánh giá

3. Hãy đặt câu với mỗi từ bác có các nghĩa sau đây:

  • bác 1 : anh chị của cha hay mẹ của mình
  • bác 2 : gạt bỏ quan điểm, ý kiến của người khác bằng lí lẽ của mình
  • bác 3 : làm chín thức ăn mặn bằng cách đung nhỏ lửa và quấy cho đến khi sền sệt

Bài làm:

  • Bác 1: Sinh nhật năm nay của tôi đúng dịp bác tôi về thăm, tôi được bác tặng một chú gấu rất đẹp
  • Bác 2: Trong giờ thảo luận nhóm, nhiều ý kiến được đưa ra nhưng đều bị bác bỏ.
  • Bác 3: Bữa trưa hôm nay, mẹ tôi bác trứng cho cả nhà ăn

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN