Hãy giải thích câu đố sau: Con gì càng to càng nhỏ, Bệnh gì bác sĩ phải bó tay

  • 1 Đánh giá

2. Hãy giải thích câu đố sau:

  • Con gì càng to càng nhỏ
  • Bệnh gì bác sĩ phải bó tay

Bài làm:

  • Con gì càng to càng nhỏ=> Đáp án: Con cua
  • Bệnh gì bác sĩ phải bó tay=> Bệnh gãy tay

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021