Hãy xếp nhưng câu dưới đây vào các ô cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

3. Hãy xếp nhưng câu dưới đây vào các ô cho phù hợp:

a. Chiếc phi cơ đang bay vào không vận của nước ta

b) Đường xá chật hẹp quá

c) Yếu điểm của bạn nam là chưa chăm chỉ học

d) Một số người sau một thời gian dùi đầu vào làm ăn nay đã khấm khá

e) Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cả để chúng ta vận dụng trong thực tế

g) Bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chết đầy nội ở Tụy Đông, Trần Hiệp phải biêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng

h) Đây là tiến sỉ tống quấc minh người cầm đầu một tập đoàn khinh tế lớn

c. Nước sơn lâm làm cho đồ vật thêm hào quang

k. Sông Hồng Hà và sông Cửu Long giang là hai con sông lớn

Sử dụng từ không đúng ân. đúng chính tả:

Sử dụng từ không đúng nghĩa

Sử dụng từ không đúng tính chất ngữ pháp của từ

Sử dụng từ không đúng sắc thái biểu cảm, không phù hợp vs tình huống giao tiếp

Lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt

Bài làm:

Sử dụng từ không đúng ân. đúng chính tả:

Sử dụng từ không đúng nghĩa

Sử dụng từ không đúng tính chất ngữ pháp của từ

Sử dụng từ không đúng sắc thái biểu cảm, không phù hợp vs tình huống giao tiếp

Lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt

d,b

e,c

g,i

h

a,k

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021