Hãy tìm một số cặp từ trái nghĩa khác để chứng minh rằng một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau.

  • 1 Đánh giá

c. Hãy tìm một số cặp từ trái nghĩa khác để chứng minh rằng một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau.

Bài làm:

VD: Các cặp sau:

  • Chín ><sống ( VD: thức ăn đã chín>< thức ăn còn sống)
  • Chín >< xanh (VD: Xoài chín>< xoài xanh)
  • Tươi>< ươn ( VD: Cá tươi>< cá ươn)
  • Tươi>< héo( VD: Hoa tươi>< Hoa héo)
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN