Phân tích lối chơi chữ được sử dụng trong mỗi câu sau:

  • 1 Đánh giá

2. Đọc lại bài tập làm văn số 3( văn biểu cảm) và trả lời câu hỏi ( Tự đọc lại bài viết của mình)

3. Phân tích lối chơi chữ được sử dụng trong mỗi câu sau:

a. Trời mưa đất thịt trơn như mỡ, dò đến hàng nem chả muốn ăn.

b. Khi đi cưa ngọn, khi về non

c. Bà Ba béo bán bánh bèo bên bờ biển

Bài làm:

a) Trời mưa đất thịt trơn như mỡ, dò đến hàng nem chả muốn ăn.

  • Những tiếng chỉ sự vật gần gũi : thịt, mỡ, dò, nem, chả => thức ăn làm bằng chất liệt thịt.
  • Cách nói này là dùng lối nói chơi chữ.
  • Tác dụng: Thể hiện sự đánh tráo khái niệm dí dỏm.

b) Khi đi cưa ngọn, khi về con ngựa.

  • Dùng lối chơi chữ nói lái: con ngựa => cưa ngọn.
  • Lối chơi chữ: nói lái

c) Bà Ba béo bán bánh bèo bên bờ biển.

  • Dùng lối chơi chữ điệp âm "b" 9 lần.
  • Mục đích tạo ra sự dí dỏm, hài hước
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN