Hãy đọc một số bài ca dao về tình cảm gia đình hoặc tình yêu quê hương, đất nước mà em biết

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

  • Hãy đọc một số bài ca dao về tình cảm gia đình hoặc tình yêu quê hương, đất nước mà em biết
  • Nêu một vài ví dụ về nôi dung và hình thức các câu, bài ca dao em vừa đọc

Bài làm:

Một số bài ca dao về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.


Con người có cố có ông

Như cây có cội như sông có nguồn

Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

Thăng Long Hà Nội đô thành
Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ
Cố đô rồi lại tân đô
Ngàn năm văn vật bây giờ là đây

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?

  • Về nội dung: các bài ca dao về quê hương đất nước có nội dung ca ngợi các cảnh đẹp thiên nhiên, từ đó ca ngợi, thể hiện tình yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước. Các bài ca dao về tình cảm gia đình có nội dung ca ngợi tình cảm sâu nặng với cha mẹ, tình yêu thương đoàn kết, gắn bó của anh em trong gia đình.
  • Về hình thức: các câu ca dao sử dụng thể thơ lục bát – thể thơ truyền thống của dân tộc, sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021