Những chữ nào có thể ghép với nhau tạo ra từ những tiếng: nam, quốc, sơn, hà, nam, đế, cư

  • 1 Đánh giá

b) Những chữ nào có thể ghép với nhau tạo ra từ những tiếng trên:

Bài làm:

Các tiếng có thể ghép là: Nam quốc, sơn hà, Nam đế, đế cư

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021