Dựa vào dàn bài chi tiết đã lập ở bài 7, viết bài tập làm văn số 2 (văn biểu cảm)

Nội dung
  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Dựa vào dàn bài chi tiết đã lập ở bài 7, viết bài tập làm văn số 2(văn biểu cảm)

Đề bài: Loài cây em yêu

Bài làm:

Tham khảo: Tại đây (https://tech12h.com/bai-hoc/van-mau-7-bai-viet-so-2-loai-cay-em-yeu-chon-bat-cu-loai-cay-gi-o-lang-que-viet-nam-tre-dua)