Ý kiến nào dưới đây em cho là chính xác hoặc ko chính xác?

  • 1 Đánh giá

2. Ý kiến nào dưới đây em cho là chính xác hoặc ko chính xác?

Bài làm:

Ý kiến không chính xác là a, e, i, k.

Giải thích:

  • Đã là thơ thì không chỉ có phương thức biểu cảm mà còn có các phương thức khác như tự sự, miêu tả.
  • Thơ trữ tình không chỉ dùng lối nói trực tiếp để biểu hiện tình cảm, cảm xúc mà còn sử dụng lối nói gián tiếp để thể hiện tình cả (ví dụ: bài Qua đèo Ngang).
  • Thơ trữ tình phải có cốt truyện hay hệ thống nhân vật đa dạng là nhận xét chưa chính xác, đó là yêu cầu đối với truyện thơ.
  • Trong thơ trữ tình không yêu cầu bắt buộc phải có lập luận chặt chẽ, tuy nhiên nếu bài thơ có lập luận chặt chẽ sẽ tăng tính thuyết phục cao.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021