Đọc các sơ đồ dưới đây và tìm ví dụ thích hợp để điền vào ô trống:

 • 1 Đánh giá

4. Đọc các sơ đồ dưới đây và tìm ví dụ thích hợp để điền vào ô trống:

Bài làm:

Sơ đồ: TỪ PHỨC

VD:

 • Từ ghép chính phụ: cá mè, cá trắm, cá cảnh, xe đạp, xe máy, xe ôtô, con hươu, con nai...
 • Từ ghép đẳng lập: nắng mưa, nhà cửa, quần áo,
 • Từ láy toàn bộ: xanh xanh, xa xa, vàng vàng, trăng trắng, đo đỏ...
 • Từ láy phụ âm đầu: dễ dàng, dịu dàng, trắng trẻo, hồng hào...
 • Từ láy vần: um tùm, lanh chanh, lòa xòa, luẩn quẩn...

Sơ đồ:ĐẠI TỪ

VD:

 • Đại từ trỏ người, vật: tôi, chúng tôi, nó, mày...
 • Đại từ trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu...
 • Đại từ trỏ hoạt động, tính chất: vậy, thế...
 • Đại từ hỏi về người, sự vật: ai, gì...
 • Đại từ hỏi số lượng: bao nhiêu, mấy...
 • Đại từ hỏi về hoạt động tính chất: sao, ra sao, thế nào...
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN