Hãy đặt câu với những từ không được chọn trong các câu trên

  • 1 Đánh giá

c) Hãy đặt câu với những từ không được chọn trong các câu trên.

Bài làm:

Đặt câu:

  • Lan cảm thấy nhẹ nhõm sau khi làm xong bài thi.
  • Con quạ cảm thấy rất buồn vì thân hình xấu xí của mình.
  • Thánh Gióng đi đến đâu, giặc Ân bị đánh tan tác đến đó.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021