Giả sử em muốn viết thư cho 1 người bạn nước ngoài để giới thiệu về vẻ đẹp quê hương em, em sẽ phải thực hiện những gì ?

  • 1 Đánh giá

3. Luyện tập về các bước tạo lập văn bản

Giả sử em muốn viết thư cho 1 người bạn nước ngoài để giới thiệu về vẻ đẹp quê hương em, em sẽ phải thực hiện những gì ?

Bài làm:

Để viết một bức thư cần có các bước sau đây:

Bước 1: Định hướng tạo lập văn bản, để văn bản được viết đúng hướng, cần xác định các vấn đề cụ thể sau

  • Viết cho ai? Ở đây là viết cho một người bạn nước ngoài, chưa từng được biết về các cảnh đẹp của Việt Nam
  • Viết để làm gì? Viết để giới thiệu về các cảnh đẹp của đất nước
  • Viết về cái gì? Về các cảnh đẹp
  • Viết như thế nào? Viết dưới hình thức một bức thư nên cần đảm bảo các yêu cầu (như phần đầu tư cần nêu địa điểm, thời gian, lời hỏi thăm; phần nội dung chính cần nêu mục đích, lí do viết thư, thăm hỏi tình hình người nhận, giới thiệu cảnh đẹp; phần cuối thư có lời mời, lời chào, chữ kĩ tên người viết)

Bước 2: Tìm ý và sắp xếp thành dàn ý. Lưu ý lựa chọn các phong cảnh tiêu biểu của đất nước để giới thiệu trong thư. Yêu cầu sắp xếp các ý cần theo bố cục rõ ràng, hợp lí, đảm bảo tính liên kết nội dung, mạch lạc văn bản.

Bước 3: Viết thành văn bản hoàn chỉnh

Bước 4: Kiểm tra lại bài văn sau khi hoàn thành theo các tiêu chí: bố cục, tính liên kết giữa các đoạn phần, ngôn từ sử dụng.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021