Tại sao người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí?

  • 1 Đánh giá

2. Tại sao người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí?

Bài làm:

Sở dĩ có điều đó vì từ Hán Việt thường có sắc thái trang trọng cho tên gọi, đồng thời hàm chứa những ý nghĩa sâu xa.

Ví dụ:

  • An – bình an, an nhàn, yên ổn (Bảo An, Nhật An, Khiết An, Lộc An)
  • Bách - Mạnh mẽ, vững vàng, trường tồn (Hoàng Bách, Ngọc Bách)
  • Bảo - Vật quý báu hiếm có (Chi Bảo, Gia Bảo, Duy Bảo, Đức Bảo, Hữu Bảo, Quốc Bảo, Tiểu Bảo, Tri Bảo, Hoàng Bảo,)
  • Cường - Mạnh mẽ, khí dũng, uy lực (Phi Cường, Đình Cường, Mạnh Cường, Quốc Cường)
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021