Sắp xếp lại bảng các từ láy, từ ghép dưới đây cho đúng

  • 1 Đánh giá

d) Sắp xếp lại bảng các từ láy, từ ghép dưới đây cho đúng

Bài làm:

Từ láyTừ ghép
lon ton, lách cách, gờn gợn,mặt mũi, tươi tốt, nấu nướng, học hỏi, tóc tai, ngọn ngành, nảy nở, mệt mỏi, khuôn khổ

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN