Tìm những từ trái nghĩa trong các câu ca tục ngữ sau đây

  • 1 Đánh giá

4. Tìm những từ trái nghĩa trong các câu ca tục ngữ sau đây

a. Chị em như chuối nhiều tàu

Tấm lành che tấm rách đừng nói nhau nhiều lời

b. Số cô chẳng giàu thì nghèo,

Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà

c. Ba năm được chuyến một sai

Áo ngắn đi mượn áo dài đi thuê

d. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối

Bài làm:

  • Cặp từ trái nghĩa: tấm lành – tấm rách
  • Cặp từ trái nghĩa: giàu – nghèo
  • Cặp từ trái nghĩa: ngắn – dài
  • Cặp từ trái nghĩa: đêm – ngày, sáng – tối

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN