Có cần phải kiểm tra lại bài văn sau khi đã hoàn thành không?

  • 1 Đánh giá

d) Có cần phải kiểm tra lại bài văn sau khi đã hoàn thành không?

Không

Bài làm:

Cần thiết phải kiểm tra lại bài văn sau khi đã hoàn thành. Theo tiêu chí bám sát bố cục, văn bản có tính liên kết giữa các câu, các phần, các đoạn để đảm bảo tính mạch lạc. Bên cạnh, đó, cần kiểm tra các câu có đúng ngữ pháp, ngôn từ có chính xác, trong sáng không.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN