Thơ Hồ Xuân Hương thuộc thể Đường Luật, em hãy đọc kĩ bài bánh trôi nước và cho biết nhà thơ có sử dụng từ Hán Việt nào không? Từ ngữ và hình ảnh trong thơ Hồ Xuân Hương gần với loại thơ nào đã học?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Thơ Hồ Xuân Hương thuộc thể Đường Luật, em hãy đọc kĩ bài bánh trôi nước và cho biết nhà thơ có sử dụng từ Hán Việt nào không? Từ ngữ và hình ảnh trong thơ Hồ Xuân Hương gần với loại thơ nào đã học?

Bài làm:

  • Bài thơ''Bánh trôi nước''không sử dụng từ Hán Việt mà sử dụng thơ Nôm
  • Từ ngữ,hình ảnh: "Thân em" gần với loại thơ: Những câu hát than thân

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021