Tìm các quan hệ từ trong đoạn đầu văn bản Cổng trường mở ra...

  • 1 Đánh giá

2. Tìm các quan hệ từ trong đoạn đầu văn bản Cổng trường mở ra, từ '' Vào đêm trước ngày khai trường của con '' đến ''trong lòng con không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ ''

Bài làm:

2.Các quan hệ từ trong đoạn đầu của văn bản Cổng trường mở ra theo thứ tự lần lượt sẽ là : của, còn, còn, với, của, và, như, những, như, của, như, cho.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021