Những câu hát châm biếm có gì giống với truyện cười dân gian?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Những câu hát châm biếm có gì giống với truyện cười dân gian?

Bài làm:

  • Những câu hát châm biếm có điểm giống với các truyện dân gian là đả kích, châm biếm những thói hư tật xấu của con người, thói mê tín dị đoan trong xã hội.
  • Về nghệ thuật, đều sử dụng một số hình thức gây cười như nói ngược, nói quá để gây cười.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021