Theo em, văn bản muốn gửi đến người đọc những thông điệp gì ?

  • 1 Đánh giá

g) Theo em, văn bản muốn gửi đến người đọc những thông điệp gì ?

Bài làm:

g. Nhà văn muốn gửi đến người đọc một thông điệp: nên giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021