Điền các tiếng láy vào trước hoặc sau các tiếng gốc để tạo từ láy

  • 1 Đánh giá

2. Luyện tập về từ láy

a) Điền các tiếng láy vào trước hoặc sau các tiếng gốc để tạo từ láy:

………ló

nhức……

……..nhỏ

Vội……..

……..thấp

Xinh……..

……..chếch

Thích…….

Bài làm:

Lấp ló, nhức nhối, nho nhỏ, vội vàng, thâm thấp, xinh xắn, chênh chếch, thích thú

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021