Thêm các quan hệ từ thích hợp để hoàn thành các câu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

2. Thêm các quan hệ từ thích hợp để hoàn thành các câu dưới đây:

a. Nó chăm chú nghe kể câu chuyện đầu đến cuối.

b.Con xin báo một tin vui cha mẹ vui lòng

Bài làm:

Nó chăm chú nghe kể câu chuyện từ đầu đến cuối.

Con xin báo một tin vui để cha mẹ vui lòng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN