Kể vắn tắt các truyện ngụ ngôn tương ứng để thấy rõ nguồn gốc của các thành ngữ sau:

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Kể vắn tắt các truyện ngụ ngôn tương ứng để thấy rõ nguồn gốc của các thành ngữ sau:

  • Con Rồng cháu tiên
  • Ếch ngồi đáy giếng
  • Thầy bói xem voi

Bài làm:

Tham khảo: TẠI ĐÂY (https://tech12h.com/de-bai/ke-van-tat-cac-truyen-thuyet-va-ngu-ngon-tuong-ung-de-thay-ro-lai-lich-cua-cac-thanh-ngu-con)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN