Hãy tìm khoảng 5 lỗi sử dụng từ mà em hay gặp trong giao tiếp. Chỉ ra nguyên nhân và đề xuất cách sửa đó.

  • 1 Đánh giá

2. Hãy tìm khoảng 5 lỗi sử dụng từ mà em hay gặp trong giao tiếp. Chỉ ra nguyên nhân và đề xuất cách sửa đó.

Bài làm:

Lỗi 1: phụ thuộc vào tiếng địa phương

Lỗi 2: dùng từ ngữ lạc đề

Lỗi 3: phát biểu dài dòng

Lỗi 4: dùng từ ko đúng âm thanh và hình thức cấu tạo

Lỗi 5: dùng từ không đúng về nghĩa

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN