Theo em, khi tạo lập văn bản để đảm bảo tính mạch lạc cần lưu ý những gì?

  • 1 Đánh giá

b) Theo em, khi tạo lập văn bản để đảm bảo tính mạch lạc cần lưu ý những gì?

Bài làm:

Khi tạo lập văn bản, để đảm bảo tính mạch lạc cần chú ý những điều:

  • Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản cùng hướng về một đề tài, một chủ đề xuyên suốt.
  • Các câu các ý trong văn bản cần được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng hợp lí, giúp cho chủ đề liền mạch. Người đọc dễ dàng theo dõi diễn biến câu chuyền và hiểu được mạch cảm xúc mà văn bản muốn truyền tải
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021