Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ Cảnh khuya, Rằm tháng giêng Hồ Chí Minh

  • 1 Đánh giá

3. Luyện nói: Phát biển cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Tình huống: Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ Cảnh khuya, Rằm tháng giêng Hồ Chí Minh

Bài làm:

Tham khảo: Tại đây (https://tech12h.com/bai-hoc/soan-van-7-bai-luyen-noi-phat-bieu-cam-nghi-ve-tac-pham-van-hoc-trang-154.html)

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021