Bài văn đã tạo lập cần đáp ứng những yêu cầu nào sau đây?

  • 1 Đánh giá

c) Bài văn đã tạo lập cần đáp ứng những yêu cầu nào sau đây?

Đúng ngữ pháp

Dùng từ chính xác

Có tính liên kết

Ngôn từ trong sáng

Bám sát bố cục

Có mạch lạc

Bài làm:

Bài văn sau khi đã tạo lập cần đáp ứng tất cả các yêu cầu trên nhằm đảm bảo có bố cục, tính mạch lạc, rõ ràng, câu có cấu trúc đúng ngữ pháp, ngôn ngữ trong sáng và đúng về chính tả.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN