Điền thêm yếu tố để thành ngữ được trọn vẹn.

 • 1 Đánh giá

3. Điền thêm yếu tố để thành ngữ được trọn vẹn.

 • Lời ... tiếng nói
 • Một nắng hai ...
 • Ngày lành tháng ...
 • No cơm ấm ...
 • Bách ... bách thắng
 • Sinh ... lập nghiệp

Bài làm:

 • Lời ăn tiếng nói
 • Một nắng hai sương
 • Ngày lành tháng tốt
 • No cơm ấm áo
 • Bách chiến bách thắng
 • Sinh lập nghiệp

 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN