Lập bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ về ý nghĩa và chức năng.

  • 1 Đánh giá

5. Lập bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ về ý nghĩa và chức năng.

Danh từ

Đồng từ

Tính từ

Quan hệ từ

Ý nghĩa và chức năng

Ví dụ

Bài làm:

Danh từ

Đồng từ

Tính từ

Quan hệ từ

Ý nghĩa và chức năng

Dùng để chỉ người, sự vật, hiện tượng, khái niệm, .....

Làm chủ ngữ, vị ngữ cho câu , làm tân ngữ cho ngoại động từ

Dùng để biểu thị trạng thái, hành động, ...

Thường được làm vị ngữ trong câu

Dùng để chỉ đặc điểm, tính chất.

Có thể dùng chủ ngữ hoặc vị ngữ trong câu

Dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như so sánh, sở hữu, nhân quả,...

Ở giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn

Ví dụ

bàn , ghế, bảng, cặp, bài kiểm tra, ...

chạy, nhảy, chơi, xem phim ,...

đẹp, xấu , giỏi, to, ...

càng ... càng, nhưng, nếu ... thì ,...

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN