Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung ở cột B cho thích hợp

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung ở cột B cho thích hợp

Bài làm:

Nối:

1-d

2-g

3-e

4-h

5-b

6-c

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021