Chọn từ láy đúng trong mỗi câu

  • 1 Đánh giá

b) Chọn từ đúng:

  • Bà mẹ nhẹ nhõm/ nhẹ nhàng khuyên bảo con.
  • Mọi người đều căm phẫn hành động xấu xí/ xấu xa của tên phản bội.
  • Chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ tan tác/ tan tành.

Bài làm:

Các từ sử dụng đúng trong các câu là:

Bà mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo con.

Mọi người đều căm phẫn hành động xấu xa của tên phản bội.

Chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ tan tành.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN