Các nhân vật trên thuộc về những triều đại lịch sử nào?

  • 1 Đánh giá

2. Các nhân vật trên thuộc về những triều đại lịch sử nào?

Bài làm:

Các nhân vật trên thuộc về triều đại lịch sử Lí Trần.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN