Quân đội Nhật bị đánh bại như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 101 – sgk lịch sử 11

Quân đội Nhật bị đánh bại như thế nào?

Bài làm:

Qúa trình quân Nhật bị đánh bại:

  • Từ năm 1944, Mỹ-Anh triển khai tấn công quân Nhật ở Miến Diện, Philipin, các đảo ở Thái Bình Dương.
  • Mỹ tăng cường đánh phá các thành phố lớn của Nhật bằng không quân. Ngày 6/8/1945 và 9/8/1945 Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagaxaki giết hại hàng vạn người.
  • Ngày 8 thàng 8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và tấn công đạo quân Quan Đông gồm 70 vạn quân chủ lực của Nhật ở Mãn Châu.
  • Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng không điều kiện .Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021