Soạn bài Cuốn sách tôi yêu

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 10: Cuốn sách tôi yêu trang 98 sgk văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Yêu cầu cần đạt

  • Phát triển kĩ năng tự đọc sách trên cơ sở vận dụng những điều đã học.
  • Nhận ra được đặc điểm của bài nghị luận văn học.
  • Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
  • Biết trình bày ý kiến về một vấn để trong đời sống được gợi ra từ cuồn sách đã đọc.
  • Yêu thich đọc sách và có ý thức giữ gin sách.

B. Kiến thức ngữ văn

  • Là một loại của văn nghị luận, có nội dung bàn về một vấn đẻ văn học như tác giả, tác phẩm. thể loại.... Nghị luận văn học sử dụng li lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề văn học được nói tới.
  • Lí lẽ trong nghị luận văn học chính là những nhận xét cụ thẻ của người viết về tác giả. tác phẩm, thể loại.... Bằng chứng thường được lấy từ tác phằm văn học.

C. Nội dung

Đọc

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thách thức đầu tiên Mỗi ngày một cuốn sách

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thách thứ hai Sáng tạo cùng tác giả

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Ôn tập học kỳ II

Viết

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa)

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố, mở rộng trang 21


  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 2 kết nối tri thức