Soạn giản lược bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 12 bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Phân tích một đoạn thơ trong bài Tràng giang của Huy Cận=> Xem tại đây


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021