Soạn giản lược bài viết bài làm văn số 6 lớp 10: thuyết minh văn học

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 10 bài viết bài làm văn số 6 lớp 10: thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà) giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Đề 1: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

=> Xem tại đây

Đề 2: Thuyết minh về một tác giả văn học

=> Xem tại đây

Đề 3: Thuyết minh về tác giả Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng. (Đây là 1 lựa chọn trong bài viết làm vắn số 6 ngữ văn lớp 10 - Thuyết minh văn học)

=> Xem tại đây


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021