Tại sao lại gọi là cuộc cách mạng thời đá mới?

Nội dung
  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Tại sao lại gọi là “cuộc cách mạng đá mới”?

Bài làm:

Sở dĩ người ta gọi là cuộc cách mạng đá mới là bởi vì:

Như chúng ta đã biết, khi nhắc đến từ cách mạng là người ta liên tưởng đến một sự thay đổi căn bản trong đời sống xã hội.

Và người ta gọi thời đá mới là một cuộc cách mạng cũng là bắt nguồn từ những sự thay đổi mạnh mẽ đó. Bước sang thời đá mới, con người đã có những thay đổi căn bản trong chế tạo công cụ, làm xuất hiện thêm nhiều các loại công cụ mới. Làm thay đổi trong đời sống kinh tế như lao động, con người chuyển sang trồng trọt và chăn nuôi thay vì săn bắt hái lượm. Biết chế tạo ra các đồ trang sức để làm đẹp hay các nhạc cụ để nâng cao đời sống tinh thần….