Trình bày những diễn biến chính của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 203 – sgk lịch sử 10

Trình bày những diễn biến chính của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Bài làm:

Những diễn biến chính của Cách mạng 1905–1907 ở Nga:

  • Ngày 9/1/1905: “Ngày chủ nhật đẩm máu”.
  • Ngày 1/5/1905: Cuộc biểu dương tinh thần đoàn kết của công nhân Nga có sự tham gia của công nhân và binh lính.
  • Tháng 6/1905: Thủy thủ chiến hạm Pôtemkin ở Ô-đét-xa khởi nghĩa
  • Tháng 12/1905: Cuộc tổng bãi công biến thành khởi nghĩa vũ trang
  • Cuối 1907: Phong trào cách mạng giảm dần và chấm dứt
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021